Samen op weg naar die Krull!

Het logo van Krullvarken.

Het logo van Krull is ontstaan vanuit 3 gedachtegangen:

1. Varkens hebben van nature een krulstaart.
In de varkenshouderij wordt een gedeelte van de staart gecoupeerd wanneer er een grotere kans is op staartbijten. Staartbijten kan leiden tot verlamming van de achterpoten en heeft grote gevolgen. Staartbijten is afhankelijk van verschillende factoren, zoals genetica, gezondheid, afleidingsmateriaal, staltype, voer, klimaat etc. Omdat de wroetstal is ontworpen naar het natuurlijk gedrag van het varken, was de verwachting dat je daarin ook makkelijker varkens met een lange staart kunt houden. Het idee voor het streven naar lange staarten is daardoor tot stand gekomen. In de praktijk blijkt dat niet altijd even makkelijk. In de wroetstal worden dieren van 25 kg opgelegd. Deze dieren worden bij de meeste boeren aangeleverd door de vermeerderaar. De vermeerderaar heeft zijn dieren niet in een wroetstal liggen, wat er mede voor zorgt dat het stoppen met couperen een lastig punt is naast de andere factoren die van invloed zijn. Vanuit het Krullconcept vragen we nieuwe deelnemers om minder kort te couperen, zodat de varkens hun krul in de staart behouden. Uiteindelijk willen we naar een situatie waarbij er niet meer gecoupeerd wordt. Inmiddels zijn er al krullvarkens die niet meer gecoupeerd worden. Daarnaast is de keten in ontwikkeling. Zo zijn er ook al vermeerderaars die hun gespeende biggenstal vervangen door een wroetstal. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst!

Het logo van Krullvarken.

2. Krullen.
Op de boerderij wordt vaak gesproken over krullen in het hok, terwijl dit in de volksmond vaak zaagsel wordt genoemd. Krullen zijn wat grover dan zaagsel en kan als bodembedekking in de stal gebruikt worden. Tegenwoordig wordt er naast zaagsel ook gehakseld stro e.d. gebruikt. Door het gebruik van krullen/strooisel kunnen onze varkens wroeten in de stal.

Het logo van Krullvarken.

3. Krul van goedkeuring.
Een krul heeft ook een betekenis voor als je iets goed gedaan hebt. Wie heeft er vroeger niet een krul van de juf gekregen? Ons hele concept is ontstaan uit de groeiende vraag naar verantwoord geproduceerd vlees uit stallen die de impact van de varkenshouderij op het milieu verminderen. Krull is niet alleen gunstig voor het milieu en het welzijn van de dieren, maar biedt ook een hoogwaardig stuk varkensvlees dat tegemoet komt aan de wensen van de bewuste consument. We proberen hiermee wat goed te doen en die krul te verdienen!

Net als het spreekwoord zegt “ieder varken heeft een krul in de staart”, zo is iedere deelnemer in de keten trots op het Krullconcept waarmee we gezamenlijk een betere leefomgeving voor mens en dier en een kwalitatief stuk vlees creëren.

Gecertificeerde Krullketen

Het Krullconcept was in 2006 de eerste keten die met haar varkensvlees een BLK certificering ontving van De Dierenbescherming. Onze vermeerderaars en wroetstalhouders zijn BLK 1* gecertificeerd. Daarnaast gaat de Krullketen nog verder met hun eisen.

Die extra eisen zijn:

  • 8-10 cm strooisel in de stal waardoor ze hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen
  • Groepshuisvesting van minimaal 20 tot maximaal 32 varkens in één hok
  • Natuurlijk daglicht via ramen of lichtstraat. ( geen dakplaten)
  • Varkens dienen gevoerd te worden met een Computergestuurde Droogvoer Installatie

Alle BLK-eisen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie, Kiwa Verin.

De slachterij en de grossiers zijn ook BLK gecertificeerd waardoor ze Krullvarkens mogen uitleveren als BLK 1* varkensvlees. Het Krullconcept biedt slagers een stuk kwaliteitsvlees waarmee ze zich kunnen onderscheiden in de markt. Zo zijn onze afnemers er trots op hoe de varkens binnen het Krullconcept worden gehouden. Zij benoemen de extra eisen bovenop het Beter Leven 1 ster varkensvlees. De verschillen zijn goed zichtbaar in het schema onder het kopje Wroetstal.

Ieder Krullvarken wordt bij de slachterij op zes plekken op het karkas gestempeld met de Krullstempel en EG-nummer plus classificatie. Op die manier kunnen wij traceren welk gewicht en spekdikte ze op het moment van slacht hebben gehad.

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan leven. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen i.c.m. het ecosysteem waar ze in leven en de interacties daartussen.

Binnen het Krullconcept vinden we het belangrijk dat we een positieve bijdrage leveren aan het in stand houden van de biodiversiteit, zodat ook de volgende generatie hiervan kan genieten. Alle Krullboeren dragen daarom bij aan de biodiversiteit op en rondom het erf. Dit doen zij o.a. door inheemse plantensoorten te planten, nestkastjes op te hangen, een hoogstamboomgaard op het erf te onderhouden, bloem- en kruidenrijke akkerranden aan te leggen, houtwallen in stand te houden, vogelnesten te beschermen etc. Veel boeren krijgen hierbij hulp van een vrijwilliger die ze hierin ondersteunen met kennis. Daarnaast wordt jaarlijks de voortgang van de biodiversiteitmaatregelen gemeten.

CAV den Ham Mengvoerbedrijf CAV den Ham levert varkensvoer aan zowel vermeerderaars als vleesvarkenshouders. Samen kijken we naar de ontwikkeling van onze dieren en sturen we met het voer bij waar nodig.

Natuur en Milieu Overijssel (NMO) Samen met NMO proberen we te ontwikkelen m.b.t. onze inzet op biodiversiteit. Er wordt kennis gedeeld, ideeën uitgewisseld, er vinden biodiversiteitsmeetings plaats en er wordt gemonitord. Dit alles doen we samen met de vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een boer en helpen bij het realiseren van de biodiversiteitsplannen.

Ter Haar Posthouwer Varkenshandel Ter Haar Posthouwer is onze schakel tussen de leveringen van biggen aan de wroetstalhouders en het transport van de krullvarkens naar de slachterij. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in de optimalisatie en om vraag en aanbod van zowel boeren en slachterij op elkaar af te stemmen.

De Dierenbescherming Het concept was in 2006 dan ook de eerste die het logo van de Dierenbescherming op de verpakking mocht voeren, als voorloper van de Beter Leven sterren. In november 2008 is de Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees opgericht en is formeel gestart met de naam Krull. De dierenbescherming draagt het concept een warm hart toe.

ForFarmers is een onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de varkenshouderij. Met haar missie “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van de Krullbedrijven en een verdere verduurzaming van de keten. Ons doel is helder: met een gebalanceerde voeding streven naar een goede vleeskwaliteit en een robuust lange termijn verdienmodel voor zowel deelnemers als de afnemers.