Familie Jansen
Vermeerderaar

Vermeerderaar

Plaats: Sint Anthonis
Provincie: Noord-Brabant
Sinds: 1902
Boederij: Familie Jansen
Generatie: 3e
Tak: Vermeerderaar en akkerbouw. De biggetjes worden hier geboren en groeien binnenkort op in een biggenwroetstal. Bij een gewicht van ongeveer 25 kg verhuizen ze naar de wroetstal van een collega boer binnen de Krullketen.
Website: https://www.krullvarken.nl

In Sint Anthonis, Noord-Brabant, vind je het vermeerderingsbedrijf van René Jansen. Het dorp ligt op een zandrug die parallel loopt aan de Maas. Het boerenbestaan was hier vroeger moeilijk door de onvruchtbare gronden, daardoor zijn er in Sint Anthonis veel varkenshouderijen ontstaan. Daarnaast vind je er weilanden, maïsvelden en het Sint Anthonisbos. Dit is een natuurgebied van 937 ha en wordt beheerd door Staatsbosbeheer, ook wel de Staatsbossen genoemd.

Geschiedenis

De boerderij van René is gebouwd in 1902 als gemengd bedrijf met kippen, varkens en koeien. René is de derde generatie boer op dit familiebedrijf. In 1979 is de keuze gemaakt te specialiseren in de varkens. Daarnaast verbouwt hij tarwe, maïs en suikerbieten. De aanwezigheid van veel varkensbedrijven in de omgeving heeft René er niet van weerhouden om als enige in de regio te kiezen voor een ketenconcept. “Het was met name een persoonlijke voorkeur in combinatie met een praktische keuze”, aldus René. “Ik had niet de ambitie om grootschalig varkens te gaan houden, waarbij ook de locatie hiervoor niet geschikt was. Daarnaast was ik op zoek naar een goed concept waarbij ik een deel van de consumenten kan bedienen die op zoek zijn naar kwalitatief goed varkensvlees van varkens die ook een goed leven gehad hebben. Een groep consumenten die ook bereid zijn dat beetje extra te betalen voor het vlees dat ze eten.” Hobby's naast het houden van varkens zijn: wandelen met de hond, natuur, fietsen, familie, terrasje, concerten. Daarnaast verricht hij voor verschillende verenigingen vrijwilligerswerk!
Familie Jansen
De zeugen krijgen biggetjes die op deze boerderij opgroeien tot ze ongeveer 25 kg zijn. De eerste 4 weken liggen de biggetjes bij de moeder en kunnen ze melk drinken bij de zeug. Ze worden dan ook al bijgevoerd, zodat ze leren zelfstandig te eten. Na 4 weken worden ze gespeend van de zeug en gaan de biggetjes naar een gespeende biggenstal. Hier groeien ze op tot ze ongeveer 25 kg zijn. Dit opgroeien gebeurt nu nog in een Beter Leven Keurmerk stal (BLK-stal), maar René is een nieuwe stal aan het bouwen! Deze nieuwe stal wordt een biggenwroetstal. Zo kunnen de biggetjes straks in de biggenstal al beginnen met wroeten in het strooisel wat op de vloer ligt! Wroeten doen ze graag, want dat is hun natuurlijk gedrag! Tevens wordt er door middel van een sproeisysteem voorkomen dat er ammoniak productie ontstaat in de biggenwroetstal. Urine en mest wordt in de stal direct van elkaar gescheiden waardoor eveneens geen ammoniak vrij komt. Kortom een welzijnsvriendelijke biggenwroetstal. Op het dak komen zonnepanelen waardoor het bedrijf zelfvoorzienend wordt. “In de nieuwe stal komt er straks via de lichtstraat veel daglicht bij de dieren. In de stal komt led-verlichting en goede isolatie om het milieu te sparen, tevens wordt er vloerverwarming aangelegd. Dat wordt genieten straks!” aldus René. René voelt zich thuis in het ketencollectief. Als vermeerderaar zorgt hij dat zijn biggen voldoen aan alle eisen die binnen het concept gesteld worden. “Het kleinschalige zorgt voor een prettige sfeer waarin de boeren goed met elkaar samenwerken en zodoende tot goede beslissingen kunnen komen. Ook de interactie met de afnemers van het vlees is super leuk en een eye-opener! Waarom maakt een slager of consument de keuze om jouw vlees te kopen? En wat kun je daar zelf aan bijdragen om transparant over jouw product te zijn? Dit maakt voor mij deze manier van varkens houden nog mooier en beter gewaardeerd!” Dat veel mensen in Nederland vinden dat dieren een beter leven moeten hebben, snapt René vanuit hun standpunt gezien heel goed. Wat hij echter niet begrijpt is dat veel Nederlanders zodra ze consument zijn in een supermarkt niet bereid zijn voor dat betere leven van dieren te betalen. “Vraag een Nederlandse consument voor de winkel wat ze van de veehouderij vinden en hij of zij zegt: het moet allemaal anders, varkens moeten naar buiten enzovoort, enzovoort. Vervolgens loopt diezelfde consument de winkel in en komt dan terug met varkensvlees uit de aanbieding. Dat is een prima stukje vlees natuurlijk, maar niet het vlees van varkens die het leven hebben gehad zoals diezelfde consument zegt dat ze het moeten hebben. Dat blijft in mijn optiek toch een vreemd fenomeen. Door ons verhaal te delen hoop ik dat consumenten een bewustere keuze kunnen maken.”

Biodiversiteit

Alle Krullboeren zetten zich in voor de biodiversiteit op en rondom het erf. Op het erf van René vindt je diverse vogelkastjes en insectenhotels. Daarnaast zaait hij jaarlijks bloem- en kruidenrijke akkerranden. Ook zaait hij zonnebloemen die hij vervolgens aan huis verkoopt. De opbrengst hiervan wordt jaarlijks gedoneerd aan Stichting Energy4all.